Tools
Search

  • Řízení výkonnosti
  • Business Intelligence
  • Reporting
  • Dashboarding
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

FINANČNÍ A OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ

There are no translations available.


Proces plánování je základem pro plnění podnikových cílů a setkáme s ním na každé úrovni řízení. Vzhledem ke zvyšující se konkurenci vyžadují investoři a akcionáři neustálé zkvalitňování kritérií pro ocenění ekonomické hodnoty společnosti a spolehlivější dozor nad její výkonností. Finanční ředitelé jsou nuceni stále častěji prezentovat nejen současnou, ale i budoucí finanční situaci společnosti (forecasting)

» Kompletní pokrytí plánovacího procesu napříč společností
» Možnost finančního, ale i operativního plánování (obchodní, personální, investiční plány,...)
» Vytvořeno pro koncové business uživatele
» Možnost vytvoření jednoduchých plánovacích modelů, až po komplexní plánovací aplikace (více propojených plánovacích modelů
» Podpora Top-down a Bottom-up popř. kombinovaného postupu plánování
» Víceúrovňové workflow nad plánovacím procesem
»
Modelovací scénáře a what-if analýzy
» Jedno prostředí pro práci, vytváření business pravidel i administraci - MS Office EXCEL a webové prostředí
» Centrální správa i podpora různorodých vstupů (vzdálené pobočky, podpůrné xls formuláře atd.)
» Bohaté možnosti importu a exportu plánovacích dat


Možné přínosy:

» Správa řešení v rukou business uživatelů
» Rychlá konsolidace podnikových výsledků
» Snížení pracnosti zpracování plánu
» Zrychlení reakce na změny => snížení času potřebného k vytvoření plánu
» Zvýšení flexibility plánu => variantnost, změny jsou zobrazeny v reálném čase
» Zvýšení produktivity => eliminace neproduktivních činností, zaměření se na podstatné
» Plánování pomocí "driverů"

 

Nabízené technologie:

SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC)
IBM/ Cognos Planning, TM1

Naše služby:

»  Analýza a optimalizace stávajícího plánovacího procesu (procesní optimalizace)
»  Implementace, nastavení a konfigurace systému
»  Propojení na systém reportingu, ostatní systémy (ERP, DWH..)
»  Project management
»  Školení & technická podporaSlužby v oblasti zdravotnictví....


 

 

 

 

 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

You are here: Home » CO NABÍZÍME » Finanční a operativní plánování