Tools
Search

  • Řízení výkonnosti
  • Business Intelligence
  • Reporting
  • Dashboarding
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

REPORTING A ANALÝZA

There are no translations available.

Jsem top manažer a potřebuji znát stav a vývoj kritických aspektů ve firmě. Nebo jsem vedoucí pracovník určitého oddělení a je nezbytně nutné znát efektivitu mých podřízených a výroby produktů. Jsem soukromník a zvyšují se mi náklady vstupních zdrojů, jak je to s mými dodavateli? Realita pak nabízí rozdílné situace z pohledu množství potřebných dat, rychlosti rozhodovacího procesu, potřeby plánování. Co je však v těchto i ostatních situacích společné? Potřebuji se rychle a správně rozhodnout. Důležitý je pro mě až validní výsledek. Prostřednictvím reportingu získá oprávněná osoba informace ve formě, která je mu graficky příjemná, funkcionálně dostatečná a se snadnou obslužností tak, aby nebyl uživatel zdržován a zahlcován úkony, které nejsou bezpodmínečně nutné.

Popis řešení:

Pokrytí reportingových potřeb všech typů uživatelů ve společnosti. Od vrcholového managementu po operativní řízení.

 

1. Management reporting

Řešení týkající se manažerského výkaznictví klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI's) na podnikové úrovni, definici "Balanced Scorecard" a implementace specializovaných reportingových aplikací pro vedení společnosti. Více strategické řízení. zahrnující činnosti spojené s přípravou vrcholových manažerských výkazů, nastavení KPI atd.


2. Statický reporting

Tento typ reportingu je vhodný zejména pro vizualizaci informací standardní struktury a vzhledu s takřka neměnnými vstupními parametry. Hodí se dobře pro finanční výkaznictví (např. konsolidované výkazy za poslední kvartál), přehledy o prodejích produktů nebo automaticky pravidelně zasílané/generované reporty.


3. Dynamický reporting

Charakter dynamického reportingu je hodně podobný statickému, s tím rozdílem, že uživatel může ovlivňovat obsah a formu reportu zadáváním vstupních parametrů. Tento typ je vhodný pro přehledy vztahující se k předem neznámým časovým obdobím, kategoriím produktů a zákazníků, v případě potřeby lze částečně ovlivnit i design samotného reportu. Výhodou dynamického reportu je přizpůsobení reportu potřebám konkrétního uživatele.

 

4. Ad-hoc reporting

Uživatelé, kteří si již nevystačí ani s jedním ze zmíněných typů reportu, mají možnost vytvořit si report, který bude odpovídat jejich konkrétním potřebám v dané chvíli - Ad hoc report. Ad hoc reporty se hodí v situacích, kdy je těžko dopředu určit, jaký obsah a formu má daný report splňovat, případně tyto informace ještě vůbec nejsou známy. Uživatel se po vytvoření Ad hoc reportu může rozhodnout, zda svůj účel splnil, a smazat ho případně může definici reportu uložit pro pozdější opětovné využití a tím z Ad hoc reportu vytvořit report statický anebo dynamický. Výhodou Ad hoc reportů je jejich nezávislost na vývojářích reportových systémů (uživatel si může report vytvořit sám) a mít možnost vytvořit si report až ve chvíli, kdy jeho potřeba nastane a budou známy všechny informace potřebné k definici reportu.


Možné přínosy:

»
Jednotná platforma pro všechny koncové uživatele
»
Efektivní distribuce informací uvnitř i mimo společnost (interní a    externí reporting)
»
Efektivita - rychlý vývoj při nízkých nákladech a vysoké přidané hodnotě
»
Integrace sofistikovaných řešení do reportingu (reporting nad daty v OLAP databázích, interakce s dataminingovými aplikacemi)
»
Integrace reportingu s běžnými kancelářskými aplikacemi (reporting v rámci firemních portálů, tabulkových procesorů a textových editorů)
»
Přístup na reporty pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní internetového prohlížeče z libovolného místa na světě,
»
Možnost exportu reportu do standardních aplikací pro další zpracování a sdílení

 

Nabízené technologie:

Microsoft SQL server 2008 r2
SAP BusinessObjects
Oracle Business Intelligence
IBM Cognos Business Intelligence

Naše služby:

» Kompletní zavedení infrastruktury

» Analýza a sběr uživatelských požadavků

» Implementace business dictionary

» Implementace reportů včetně systému metadat

» Metodiky a procesy pro tvorbu reportingové vrstvy

» Školení a technická podpora

 Služby v oblasti zdravotnictví....


 

 

 

 

 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

You are here: Home » CO NABÍZÍME » Reporting a analýza