Tools
Search

  • Řízení výkonnosti
  • Business Intelligence
  • Reporting
  • Dashboarding
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

DATOVÉ SKLADY


Pod pojmem „datový sklad“ můžeme chápat „komplexní data uložená ve struktuře, která umožňuje efektivní analýzu a dotazování. Datový sklad (Data Warehouse - DWH) je nezbytným technologickým základem pro řešení v oblasti řízení výkonnosti (Reporting, Plánování...) která nabízíme. Základní úlohou DWH je konsolidovat a integrovat data společnosti a dále tyto data poskytovat dále business aplikacím. Kvalitní datový sklad je prostředkem, který dává možnost neustálého posilování konkurenceschopnosti a úspěšnosti organizace.

Datový sklad:

Technologie datových skladů představuje v současné době jeden z nejvýznamnějších trendů v rozvoji podnikových informačních systémů a to zejména vzhledem k velkému množství různorodých dat, které firmy skladují. Toto množství se neustále zvětšuje a data je potřeba nějakým způsobem uspořádat, aby se z nich daly získat informace. Toto určitým způsobem strukturované úložiště údajů je základním stavebním kamenem systémů pro podporu rozhodování. Cílem je umožnit vedoucím pracovníkům, manažerům a analytikům dělat kvalitnější a rychlejší rozhodnutí. Přínosem datového skladu je umožnění přístupu ke komplexním a předzpracovaným datům, získánírelevantní informace včas a v požadované struktuře. Dále umožňuje rychle a jednoduše analyzovat data, vytvářet potřebné výkazy a přehledy, hledat odchylky od normálního průběhu, sledovat a porovnávat údaje za jednotlivé oblasti, sledovat časové řady vývojea podobně.

 

Postup implementace datového skladu (DWH):

» Instalace technologie (dle požadavků zákazníka)
»
Analýza IS a jejich datových struktur, které by měl datový sklad obsahovat
» Návrh architektury DWH, technologie
»
Vytvoření logického datového modelu
»
Mapování dat z primárních systémů na logický datový model
»
Vytvoření fyzického datového modelu v dané databázové technologii, dále využíváme case nástroj EA
»
Vytvoření ETL – datových pump – přenos dat z IS do DWH
»
Klasifikace číselníků, správa DWH
»
Security (nastavení uživatelů, skupin, práv, ….)
»
Testování, reconciliace dat v DWH oproti primárním IS
»
Dokumentace – využíváme WIKI

 

Možné přínosy:
» Přístup k přehledně uspořádaným informacím z různých systémů napříč celou firmou
» Možnost nových pohledů na data v časových i věcných souvislostech
» Uložení dat v různých úrovních sumarizace
» Možnost využítí dat pomocí širokého spektra analytických nástrojů (Business Intelligecne)
» Konsolidace a vzájemné provázání dat – v rámci pravidel, které určuje a umožňuje legislativa
» Udržení správných a aktuálních dat jen na jednom místě, automatické upozorňování na nesrovnalosti (duplicity, konflikty, extrémní hodnoty, překlepy apod.)
» Podstatné zkrácení času potřebného k vytvoření potřebných analýz
» Zvýšení kvality dat

Nabízené technologie:

Microsoft SQL server 2008 r2
SAP Netweaver Business Intelligence (SAP BW)

 

Naše služby:

» Analýza a sběr uživatelských požadavků na DWH

» Audit datového skladu

» Kompletní dodávka datového skladu

» Project management

 


Služby v oblasti zdravotnictví....


 

 

 

 

 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

You are here: Home » CO NABÍZÍME » Datové sklady (DWH)