Tools
Search

  • Řízení výkonnosti
  • Business Intelligence
  • Reporting
  • Dashboarding
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

FINANČNÍ KONSOLIDACE

There are no translations available.


Nástroje na finanční konsolidaci nabízí předdefinovanou funkcionalitu pro zjednodušení konsolidace, procesu management reportingu a compliance reportingu. Díky nástrojům na finanční konsolidaci splníte zákonné požadavky konsolidace a reportingu pro rychlé dokončování uzávěrek. Protože vaše centralizované atové úložiště obsahuje aktualizované skutečné hodnoty z provozních systémů, máte vždy zajištěn okamžitý přístup k harmonizované účtové osnově. Námi nabízené řešení Vám mimoto může pomoci při provnávání rozpočtových a skutečných údajů, automatizaci eliminačního vnitropodnikového procesu a získání transparentnosti podnikových transakcí na všech úrovních. Software dále pomáhá spravovat neomezené množství měn a provádět jejich převody. Automatizované reporty podporují veškeré normy pro reporting, včetně obecně uznávaných účetních zásad (GAAP), mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS), mezinárodních účetních standardů (IAS) a norem Rady pro účetní standardy (FASB). V neposlední řadě software zlepšuje dodržování zákonných a finančních norem a vytváří plně zdokumentovaný auditní záznam.

Popis řešení:

» Kompletní podpora procesu konsllidace
»
Závěrokový proces/y - závěrka hlavních knih, trial balance, časové rozlišení, manuální úpravy...
»
Automatizace vlastní konsolidace - převod na jednotnou měnu, zpracování interních transakcí, eliminace majetkových vztahů...
»
Interní reporting - podpora manuálních úprav finančního reportingu, cash flow, tvorba finančních výkazů...
»
Externí reporting - kalkulace účetních výkazů dle různých účetních standardů GAAP, IFRS, IAS, FASB...
»
Sběr a příprava dat z libovolných zdrojových účetních ERP systémů
»
Podpora opakujících se finančních vstupů (journal enteries)


 

Možné přínosy:

» Jedna verze pravdy – integrované a konzistentní finanční informace
»
Automatizace eliminačních a konsolidačních procesů
»
Automatizované procesy a funkce pro více měn
»
Real – time analýza stavu konsolidace
»
Konsolidace dle definované struktury
»
Eliminace mezifiremních operací s možností operativních zápisů (Adjustmenty)
»
Podpora různých metod konsolidace
»
Podpora různých mezifiremních pravidel konsolidace (Minority interest Goodwill atd.)
»
Vše zahrnující audit finančních operací (splňuje podmínky Sarbanes-Oxley)
»
Intuitivní Excelové rozhraní pro vstup dat do systému
»
Výkaznictví (předefinované reporty)
»
Podpora vstupu dat - mapování dat ze zdrojových systémů
»
Multidimenzionální architektura

 

Nabízené technologie:

SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC)

 

Naše služby:

» Analýza a optimalizace stávajícího procesu finanční konsolidace (procesní optimalizace)

» Implementace, nastavení a konfigurace systému

» Propojení na systém reportingu, planningu a další systémy (ERP, DWH…)

» Project management

» Školení & technická podpora

 


Služby v oblasti zdravotnictví....


 

 

 

 

 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

You are here: Home » CO NABÍZÍME » Finanční konsolidace