Tools
Search

  • Řízení výkonnosti
  • Business Intelligence
  • Reporting
  • Dashboarding
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Strategické řízení EN

EN


Nástroje v oblasti strategického managementu mají za cíl podporovat strategické plánování, monitoring a zjednodušit manažerské i operativní rozhodování, to vše v souladu s celopodnikovými cíli. Aplikace umožňují vytvářet a sledovat scorecardy či strategické mapy, představující sady provázaných indikátorů a úkolů sestavené na základě některé z procesních metodik. Typicky to bývá známá metodika Balanced Scorecards (BSC), která popisuje výkonnost organizace z pohledu čtyř klíčových perspektiv - finanční, zákaznické, učení se a podnikových procesů, kdy pro každou perspektivu je definována sada sledovaných ukazatelů. Kromě sofistikovaných strategických map sestavených na základě metodik (BSC, Six Sigma, TQM, ...) podporují tyto nástroje tvorbu manažerských dashboardů (kokpitů), které shrnují a vizualizují klíčová data potřebná pro rozhodování manažerů i jednotlivých pracovníků.

Balanced scorecard v praxi


» Připravené v praxi ověřené řešení pro řízení společnosti dle metodiky BSC
» Jasná komunikace firemních cílů společnosti
» Propojení strategie s operativním řízením společnosti (konkrétní cíle, inciativy a metriky)
» Prioritizace iniciativ v závislosti na strategii společnosti
» Podpora cílů s největším přínosem, efektivní alokace zdrojů společnosti
» Dekompozice strategie na všechny úrovně řízení společnosti
» Každý rozumí cílům společnosti, jak k nim přispívá a jak jsou cíle provázány - strategická mapa cílů, přidělení odpovědností
» Vyhodnocování výsledků
» Sledování výkonnosti společnosti optikou stanovených cílů
» Měření výkonnosti
» Zhodnocení úspěšnosti strategie, provádění opatření v oblastech, které se nevyvíjejí dle plánu


Možné přínosy:

» Nastavení cílů společnosti a stanovení souvisejících rizik
» Předpřipravené a uživatelsky definované různé typy diagramů
» Možnost dekompozice a řízení výjimek v jednotlivých scorecardech
» Řízení priorit jednotlivých iniciativ, definice odpovědnosti a jejich vazeb na ostatní
» Definice a popis klíčových ukazatelů výkonnosti uložených v centrální databázi KPI
» Sledování plnění úkolů oproti nastaveným KPI
» Různé typy scorecards včetně diskuzních skupin na různá témata
» Intuitivní a uživatelsky přívětivé prostředí

 

Nabízené technologie:

SAP Business Intelligence (Xcelsius)
Microsoft SQL server 2008 r2
Oracle Business Intelligence

Naše služby:

» Návrh struktury a jednotlivých měřitelných ukazatelů KPI
» Realizace a návrh scorecards
» Implementace, nastavení a konfigurace systému
» Propojení jednotlivých scorecards na plánování a reporting
» Konzultace
» Project Management
» Propojení ostatních systémů společnosti (ERP, DWH..)
» Školení & technická podpora

 Služby v oblasti zdravotnictví....


 

 

 

 

 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

You are here: Home » CO NABÍZÍME » EN Strategické řízení (KPI)