Tools
Search

  • Řízení výkonnosti
  • Business Intelligence
  • Reporting
  • Dashboarding
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

ZNALOSTNÍ BÁZE - CONSEQUENCE

There are no translations available.


Consequence je webová aplikace s intuitivním ovládáním na principu wikipedie a intranetu. Přístup do aplikace a jejich částí je nastavitelný pro jednotlivé uživatele či skupiny uživatelů, včetně veřejnosti. Pro správu Consequence nejsou potřeba hlubší technické znalosti. Consequence lze využít i pro vytváření veřejných webových stránek.


Popis řešení:


ZÁKLADNA PRO VAŠE KNOWHOW A PROJEKTOVOU SPOLUPRÁCI

 

» Pohodlné řízení projektů, sdílení znalostí, intranet a sociální síť v jednom
» Prostor pro strukturovanou komunikaci a spolupráci uvnitř i vně firmy
» Podpora získání a dodržování procesů ISO certifikace.

 

 

Výčet základních funkcí a možností Consequence:

 

» Intranetový portál pro správu informací

» Organizování, řízení a statistické vyhodnocování projektů

» Databáze znalostí a firemního know-how

» Ukládání a sdílení dokumentace

» Podpora auditu kvality a řízení rizik

» Tvorba a vyhodnocování testů a anket

» Organizování a správa vzdělávání

» Zápisy z porad s pomocí šablon

» Zadávání a evidence úkolů z porad

» Synchronizace s ECM a DMS systémy

» Vedení diskuzí formou komentářů a blogů

» Rychlé vyhledávání obsahu

» Nastavitelné workflow

» Automatické zaznamenávání verzí a historie změn

» Interní i externí Helpdesk podle typu incidentů

» Nastavitelné emailové notifikace

» Potvrzování seznámení se s dokumenty - funkce elektronického podpisu

» Vytváření tematických slovníků pro automatické vysvětlení pojmů přímo v dokumentu

» Grafický editor pro tvorbu diagramů a schémat

» Osobní přehledy na jedné stránce

» Rozšiřitelnost funkcí pomocí 400 pluginů nebo řešením na míru

 

Možné přínosy:


Méně e-mailů a více efektivity při práci s dokumenty

 

» Již nemusíte rozesílat dokumenty mailem.

» Ukládejte a vytvářejte dokumenty v Consequence a sdílejte je s ostatními.

» Určete, kdo může váš dokument prohlížet a kdo má právo jej i upravovat.

» Nastavte si vlastní pravidla pro schvalování obsahu a publikaci

» Získejte přehled, kdo a kdy se s dokumentací seznámil.

 

Jedno místo pro zaznamenávání stěžejních informací a vedení klíčové komunikace

 

» Zakládejte neomezené množství tematických či týmových prostorů a naplňujte je stránkami a podstránkami s různorodým obsahem.

» Využívejte váš Osobní Prostor pro testování Consequence a přípravu stránek.

» Propojujte stránky a prostory mezi sebou.

» Pište komentáře u jednotlivých stránek, používejte blogy a fóra pro vedení diskuzí.

 

Přehledné řízení projektů a správa úkolů

 

» Řiďte, sledujte a vyhodnocujte průběh realizace všech vašich projektů a úkolů na jednom místě.

» Rozdělujte práci mezi jednotlivé členy týmu.

» Mějte přehled o plánované a skutečné časové/finanční náročnosti projektu.

 

Přehled předpřipravených modulů:

Vzdělávání (Podpora procesu vzdělávání zaměstnanců, zaznamenávání a vyhodnocování výsledků vzdělávacích kursů, zobrazování přehledů dle jednotlivých uživatelů.)
Helpdesk (Zakládání a evidence požadavků na technickou pomoc. Uživatelské přehledy o stavu vyřízení (Nezpracováno - V řešení - Vyřešeno..) požadavku pro jednotlivé oblasti podpory (IT záležitosti, správa budov..) V případě potřeby možnost detailnější práce s požadavkem s pomocí projektového SW.)
Zápisy (Šablony pro zápisy dle typů a úrovní porad. Archiv zápisů včetně příloh. Formulář pro zadávání úkolů z porad. Automatické zaslání emailové notifikace o přidělení úkolu řešiteli. Evidence (ne)splněných úkolů. Přiřazení identifikačního klíče ke každému úkolu. Možnost rozložení hlavního úkolu do podúkolů a jejich řešení s pomocí projektového SW. Přidělení uživatelských práv pro editaci zápisů u každého typu porad. Propojení s modulem Uživatelské přehledy.)
Řízení rizik (
Modul pro podporu bezpečnostních auditů. Informace a návody na vyhledávání, klasifikaci, oceňování a eliminaci rizik ohrožujících chod organizace.
Řízení projektů (Komplexní správa projektů, úkolů a požadavků. Nastavitelné nástěnky s přehledy za jednotlivé oblasti. Předdefinované i nastavitelné filtry pro generování požadovaných informací. Správa souvislostí - propojování a vzájemné podmiňování (pod)úkolů. Vyhodnocování plánované a skutečné časové a finanční náročnosti projektů. Přehled o pracovní vytíženosti řešitelů. Grafické zobrazení sledovaných statistik. Emailové notifikace. Prostor pro provozní komunikaci. Možnost využití jako servis desk pro partnery a klienty.)
Organizační struktura (Nástroj pro modelování organizační struktury společnosti. Zobrazení celkové hierarchie. Popis jednotlivých pozic, odpovědností a pracovních náplní.)
Slovník "BuDict" (Slouží k rychlému objasnění potenciálně nesrozumitelného pojmu na stránce Consequence. Slova, k nimž existuje legenda ve slovníku, jsou zvýrazněna a po přejetí kursorem se nad nimi objeví informační bublina s vysvětlením významu pojmu. Lze vytvářet libovolný počet slovníků a přiřazovat je ke konkrétním stránkám.)
Procesní modelování (Nástroj na vizualizaci stavů, procesů a činností. Možnost tvorby metrik na sledování klíčových parametrů.)
Dokumenty (Strukturované úložiště dokumentů v klasickém nebo online formátu s fulltextovým vyhledáváním. Možnost zobrazení klasických dokumentů typu Windows Office přímo online na stránce. Automatické verzování dokumentů i stránek a průběžné automatické ukládání online obsahu při editaci ? předchozí verze lze vždy porovnat. Automatické verzování příloh včetně metadat ? možnost vkládání příloh pod stále stejným názvem. Nastavení přístupových práv (právo editovat či jen shlédnout dokument) pro jednotlivé uživatele či skupiny uživatelů. Zasílání emailových notifikací při změně na stránce - v dokumentu.)
Potvrzování vnitropodnikových směrnic (Rozšíření modulu Dokumenty. Nastavení workflow pro schvalování či potvrzení o obeznámení se s daným dokumentem. Manažerské přehledy, kdo a kdy potvrdil, že se s dokumentem seznámil. Přehled stránek k potvrzení u každého uživatele.)
Další...

Naše služby:

» Analýza uživatelských potřeb
» Instalace a nastavení prostředí Consequence
» Poradenství v oblasti řízení znalostí
» Vyškolení uživatelů i administrátorů


Služby v oblasti zdravotnictví....


 

 

 

 

 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

You are here: Home » CO NABÍZÍME » Znalostní báze - Consequence