Tools
Search

  • Řízení výkonnosti
  • Business Intelligence
  • Reporting
  • Dashboarding
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

There are no translations available.

Již několik let se specializujeme na Manažerské Informační Systémy pro nemocnice.
V současné době Vám můžeme nabídnout portfolio následujících služeb pro oblast zdravotnictví:
Služby pro oblast řízení výkonnosti:
» Návrh a realizace datového skladu nemocnice -  s využitím našeho generického datového modelu nemocnice jsme schopni velmi rychle navrhnout a realizovat Váš datový sklad
» Realizace datových pump (ETL) do zdrojových systémů nemocnice. Máme zmapovány datové struktury následujích informačních Systémů nemocnice:

- NAVISION          - PANAKEA
- FARMIS             - OPENLIMS
- MEDEA              - PHARCOM

» Návrh a realizace Manažerského Informačního Systému - oblasti: EKONOMIKA, SKLADY, AMBULANCE, PRESKRIPCE a PRODUKCE) - předpřipravené dashboardy pro vrcholový a střední management nemocnice usnadní vývoj Manažerského Informačního Systému
» Analýza, návrh a realizace plánovací aplikace nemocnice
» Analýza, návrh a realizace simulačních modelů nemocnice

Ukázka MISu nemocnice:
Předpřipravené reporty a dasboardy umožňují:

» Vyhodnocení úhradových mechanismů dle ZPOJ

» Plnění plánů dle pracovišť

» Plnění plánu ambulantních bodů a vyšetření v čase a kumulovaně

» Plnění plánu vyžádaných bodů

» Plnění plánu Case Mixu

» Plnění plánu unicit

» Ovlivnitelné náklady po pracovištích, v čase a kumulovaně

» Výnosy dle typu

» Vývoj výnosů

» Výsledovka

» Struktura výnosů mimo ZPOJ

» Case Mix v čase, kumulovaně a dle NS

» Přehledy hospitalizačních případů

» Ambulantní body dle pracovišť, v čase a kumulovaně

» Návštěvy pacientů v ambulancích

» Vyžádaná péče v čase a kumulovaně

» Porovnání platů dle kategorií pracovníků

 

Další služby:

Analýza vykazování lékařské péče – DRG:


» Analýza, která mapuje výkonnost nemocnice na základě dostupných dat a expertní m přezkoumání vzorku lékařské dokumentace

» Analýza, která rychle odhalí problémy v kvalitě a efektivitě péče

» Analýza, která zlepší a zpřesní vykazování péče zdravotním pojišťovnám

 

Informační audit:


» Odhalí adekvátnost vynaložených prostředků na informační technologie

» Určí, nakolik jsou využívány informační zdroje a dostupná data

» Odhalí bezpečností rizika, slabé a silné stránky informační soustavy

 

Produktová a aplikační podpora:
» Produktová podpora k technologiím, které nabízíme
» Aplikační podpora k námi dodávaným řešením
» Služba Helpdesk

Služby v oblasti zdravotnictví....


 

 

 

 

 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

You are here: Home » NAŠE SLUŽBY » Služby v oblasti zdravotnictví