Tools
Search

  • Řízení výkonnosti
  • Business Intelligence
  • Reporting
  • Dashboarding
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

TECHNOLOGIE

There are no translations available.

SQLServer2012  
SQL Server 2008 R2 nabízí několik revolučních funkcí, které organizaci umožní spolehlivě škálovat databázový provoz a zlepšit efektivitu vývoje i IT. Uživatelé budou moci sami provádět analýzy Business Intelligence, přičemž tento proces bude vysoce škálovatelný a snadno spravovatelný. Stáhněte si zkušební verzi SQL Server 2008 R2 a také celou platformu Business Intelligence společnosti Microsoft včetně nového doplňku PowerPivot for Excel 2010.

Důvěryhodná, škálovatelná platforma
Podporuje datovou konzistenci napříč heterogenními systémy prostřednictvím SQL Server Master Data Services, umožňuje zpracování vysoce komplexních toků událostí prostřednictvím SQL Server StreamInsight™ a podporuje scénáře škálování pro nejvyšší dostupný hardware na platformě x64 a Itanium (až 256 logických procesorů).
Spravovaná samoobslužná platforma pro Business Intelligence
Zpřístupňuje výkonné nástroje pro BI všem uživatelům SQL Server PowerPivot for Excel a umožňuje nové třídě firemních uživatelů vytvářet a sdílet výkonná řešení BI s minimální či žádnou podporou IT oddělení, přičemž ale IT oddělením stále umožňuje monitorování a správu uživatelsky navržených řešení BI.

 ORACLE  

Základem celé platformy Oracle je BI aplikační server, navržený s ohledem na vysokou škálovatelnost a optimalizaci výkonnosti. Poskytuje centrální přístupový bod k datům a kalkulacím pro všechny uživatele.

Oracle BI Answers je nástroj pro ad-hoc dotazování, reportování a online analýzy s využitím výstupů ve formě tabulek, kontingenčních tabulek a grafů. Vlastní návrh se provádí formou drag and drop.

Oracle BI Dashboards poskytuje personalizovatelné interaktivní panely sloužící pro publikování informací. Modul podporuje analytická „workflow“ vedoucí k optimalizaci obchodních procesů.

Oracle BI Publisher poskytuje kompletní řešení pro generování a distribuci reportů. Pro návrh a tvorbu reportů lze využívat známé „Office aplikace“. Výsledek může být distribuován různými kanály.


 SAP BUSINESS OBJECTS/ SAP NETWEAVER BI  

SAP BusinessObjects poskytuje komplexní řešení business inteligence (BI), které umožní vašim uživatelům činit efektivní kvalifikovaná rozhodnutí založená na spolehlivých datech a analýzách. Všichni uživatelé, od špičkových analytiků k příležitostným podnikovým uživatelům, mají přístup k informacím, které potřebují, aniž by byli závislí na zdrojích IT a vývojářích. Pomocí těchto výkonných řešení mají uživatelé ve vašem podniku přístup k informacím, jež mohou editovat, analyzovat, formátovat, směrovat a sdílet v rámci celé organizace.


SAP BUSINESS OBJECTS je BI platforma umožňující:

» Business uživatelům přistupovat přes intranetový portál k reportům a vytvářet intuitivním způsobem vlastní reporty a analýzy bez znalostí programování nebo komplikovaných datových struktur.
» BI vývojářům efektivně vytvářet statické reporty a multidimenzionální analýzy z různých datových zdrojů bez nutnosti programování, nastavovat a řídit jejich distribuci a zabezpečení a spravovat prostředí pro tisíce uživatelů.

 

SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION

Stejně jako u ostatních aplikací z SAP Business Objects Suite je SAP BPC spíše „otevřeným prostředím pro uživatelskou tvorbu modelů“ než hotovou aplikací předepisující způsoby jejího použití. SAP BPC tak poskytne prostředí pro projektový vývoj specifických modelů a řadu předpřipravených logických konceptů a vazeb, které tento vývoj modelů urychlí (např. předpřipravené logické koncepty výpočtu Cash Flow, konsolidace, vzájemné validace apod.)

Řešení komplexně pokrývá tvorbu plánů, forecastů a agregovaného reportingu v rámci společnosti s unikátním propojením do prostředí MS Excel. Řešení dále obsahuje předdefinovaný model pro finanční konsolidaci podle standardů IFRS jež lze použít jako základ pro požadované odsouhlasení vzájemných vztahů a konsolidaci na úrovni skupiny. V oblasti Plánování řešení umožňuje jednoduchou práci s předem neomezeným množstvím variant plánů a forecastů. Podporuje finanční plánování i plány libovolných technických či fyzických jednotek. Všechny plány v SAP BPC mohou být vzájemně provázané, proto systém podporuje i komplexní analýzy (analýza citlivosti na cenu vstupů, rizikové analýzy, citlivost ke změně kurzu atd.).


 IBM COGNOS  

IBM Cognos BI poskytuje kompletní spektrum funkcí interaktivní analýzy obchodních dat na jednotné architektuře SOA (Service Oriented Architecture). Poskytuje schopnosti a informace, které potřebujete ke kvalitnějšímu rozhodování. Používejte sestavy, analýzy, panely dashboard a záznamy s vyhodnoceními k monitorování obchodní výkonnosti, k analýze trendů a k měření výsledků. Architektura SOA usnadňuje implementaci a správu.

Vytvářejte sestavy, krychle OLAP, panely dashboard a záznamy s vyhodnoceními s použitím všech zdrojů dat.
Osvědčená rozšiřitelnost na stovky tisíc uživatelů.
Modulární implementace umožňuje pokrýt bezprostřední potřeby uživatelů i provádět snadno potřebná rozšíření či úpravy.

Služby v oblasti zdravotnictví....


 

 

 

 

 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

You are here: Home » TECHNOLOGIE